Hur blir jag uppdaterad om min köplats?

Vi kommer att skicka mejl till dig när du är först i kön hur du går in via webben och kan betala för dina säsongskort. Du kan på webben byta platser inom den kategori du önskat. Har du önskat familjeläktaren och får en reservation med platser på familjeläktaren har du möjlighet att byta till alla tillgängliga platser på den sektionen.