Har jag möjlighet att välja plats själv när jag är först i kön?

Ja, till viss det. Du har möjlighet att välja plats själv utifrån den kategori du valt i samband med att du ställde dig i kön. Har du valt sittplats långsida så kommer du få information om att du har en reservation inom den kategorin när du är först i kön och förutsatt att det finns några platser kvar där. Innan du betalar kan du själv på webben (AXS) byta plats inom kategorin sittplats långsida. Du kan inte byta från sittplats långsida till familjeläktaren på webben utan du behöver säkerställa innan du är först i kön att du har valt rätt kategorier som önskemål i samband med att du ställde dig i kö.