Vad betyder delvis tilldelning?

Om du står i kön med fler säsongskort kan du via delvis tilldelning välja att få en förfrågan även om det endast finns ett mindre antal säsongskort lediga inom den kategorin du önskar. Exempelvis om du ställer dig i kö för 4 platser på familjeläktaren men det endast finns 3 platser lediga när du är först i kön. Om du fyller i accepterar INTE delvis tilldelning kommer du inte få frågan förrän det finns rätt antal säsongskortsplatser lediga inom de kategorier du önskar. Oavsett vad du fyller i har du rätt att tacka ja eller nej till platserna som erbjuds. Tackar du nej till platserna som erbjuds så står du kvar i kön förutsatt att du betalar köavgiften inför kommande år.