Vad händer om jag är först i kön och det inte finns några säsongskort kvar inom den kategori jag valt?

Om du har valt en kategori som är slutsåld kommer du inte att bli erbjuden en plats på den kategorin. Vi kommer att meddela dig när du är först i kön om du endast har valda kategorier som är slutsålda och du får då själv göra ett val att stå kvar först i kön med den/de kategoriönskemål du har sen innan, alternativt byta kategori så att vi kan erbjuda dig ett säsongskort. Dialog mellan dig och Hammarby Fotboll kommer att ske via mejl.