Vad händer om jag inte förnyar min köplats i tid?

Om köavgiften inte är betald på betalningsavins förfallodag blir ditt köärende vilande. Betalas köavgiften inom sex månader från förfallodagen återaktiveras köärendet med bibehållen kötid.

När köärendet är vilande blir samtliga aktuella tilldelade säsongskort ogiltiga och kan inte återfås. // Om du har fått ett säsongskort tilldelat under tiden köärendet är vilande så kvarstår detta i 5 dagar även om köavgiften inte betalas i tid. Läs mer i Säsongskortskö villkor