Varför har ni en säsongskortskö?

Inför säsongen 2020 sålde vi 16 000 säsongskort vilket är maxantalet som vi säljer. Av den anledningen upprättade vi en säsongskortskö för att hanteringen av de säsongskort som blir tillgängliga efter förnyelseperioden ska tillfalla våra supportrar rättvist.
Inför 2021 sålde vi totalt 15 043 säsongskort och kön används främst för att köa till specifika sektioner på arenan då man via kön får förtur innan nyförsäljningsperioden.

Olika perioder under säsongskortsförsäljningen

  1. Förnyelseperiod (23 nov- 12 dec) för alla som hade säsongskort förra året som har möjlighet att förnya sin plats inför kommande år.
  2. Platsbytardagar (13 dec- 14 dec) för alla som har förnyat sin plats har möjlighet att byta platser till de lediga som finns innan kö/nyförsäljningen startar.
  3. Köförsäljning (18 dec- 19 dec) där de som står i kö får möjlighet att köpa säsongskort utifrån vilken köplats man har och vilken kategori på säsongskort man önskar.
  4. Nyförsäljning (9 jan- 6 dec 2024) innebär att vem som helst kan köpa säsongskort direkt via webben (AXS).

Om vi når 16 000 under köförsäljningen så kommer vi inte att öppna nyförsäljningen, den är endast om alla i kön har fått platser de önskar och vi fortfarande har säsongskort kvar att sälja.